Pogoji nakupovanja

 

Skrajšana informativna različica (polna različica spodaj)

 

 • V primeru kakršnega koli dvoma, se obrnite na nas, tukaj smo za vas :)
 • Z dajanjem blaga v nakupovalni voziček, izbiro načina pošiljanja, izpolnjevanju kontaktnih podatkov in oddaji naročila sklenete nakupno pogodbo.
 • Od nakupne pogodbe lahko odstopite v 14 dneh po prejemu blaga.
 • Preverite, da je s paketom vse v redu, preden ga sprejmete. V primeru poškodb prosimo, da ne sprejmete paketa in o tem obvestite nas in poštno službo.
 • Prosimo, da paket vrnete na spodaj napisan naslov in nas tudi obvestite po elektronski pošti, Srečko Berce s.p. Volča 25, 4223 Poljan nad Škofjo Loko, Slovenija (e-pošta: info@ahinsashoes.si).

 

 

Pogoji in določila - polna različica

 

Terrasleep, Srečko Berce s.p.
Volča 25

4223 Poljane nad Škofjo Loko

Slovenija

Številka podjetja: 7111959

ID za DDV: SI73974757

 

(v nadaljnjem besedilu: prodajalec)

za prodajo blaga prek spletne trgovine na naslovu www.ahinsashoes.si

 

 

1. Kontaktni podatki prodajalca

 

 • Kontaktna oseba: Srečko Berce
 • Elektronski naslov: info@ahinsashoes.si
 • Telefon: + 386 40 328 391
 • Naslov: Volča 25, 4223 Poljane nad Škofjo Loko, Slovenija
 • Sedež podjetja: Volča 25, 4223 Poljane nad Škofjo Loko, Slovenija

 

2. Uvodne določbe

 

 

 • Ti pogoji in pogoji prodajalca (v nadaljnjem besedilu: GTC)  so v skladu z Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US) (v nadaljevanju "OZ" ) - medsebojne pravice in obveznosti, ki izhajajo iz nakupne pogodbe (v nadaljnjem besedilu "naročilo nakupa"), sklenjene med prodajalcem (v nadaljnjem besedilu "prodajalec, mi, naš, naše") in katero koli drugo fizično osebo (v nadaljnjem besedilu "kupec, vi, vaš, vaše") prek spletne trgovine ahinsashoes.si. Spletno trgovino upravlja prodajalec na spletni strani, ki se nahaja na spletnem naslovu www. ahinsashoes.si (v nadaljnjem besedilu "spletna stran") prek vmesnika spletnega mesta (v nadaljnjem besedilu: spletni vmesnik spletne trgovine). GTC se ne uporablja za primere, ko je oseba, ki namerava kupiti blago od prodajalca, pravna oseba ali oseba, ki naroča blago v okviru svoje poslovne dejavnosti ali po svojem poklicu.
 • Določbe, ki odstopajo od GTC, se lahko dogovorijo v kupni pogodbi. Takšna odstopanja, ki jih vsebuje kupna pogodba, prevladajo nad določbami OZ. Določbe GTC so sestavni del pogodbe o nakupu.
 • Besedilo GTC lahko spremeni ali dopolni prodajalec. Ta določba ne vpliva na pravice in obveznosti, ki so nastale v dejanskem obdobju prejšnje različice GTC.

 

3. Sklep nakupne pogodbe

 

 • Vsaka predstavitev blaga, objavljena v spletni vmesnik spletne trgovine, je zgolj informativne narave in prodajalec ni dolžan skleniti kupoprodajne pogodbe za takšno blago.
 • Spletni vmesnik spletne trgovine vsebuje informacije o blagu, vključno s cenami posameznega blaga. Cene blaga vključujejo DDV in vse povezane stroške. Cene blaga ostanejo v veljavi, dokler so prikazane v spletnem vmesniku spletne trgovine. Ta določba ne omejuje možnosti prodajalcu za sklenitev pogodbe o nakupu na podlagi individualno dogovorjenih pogojev.
 • Spletni vmesnik spletne trgovine omogoča kupcu, da oddaja naročila neposredno brez predhodne registracije. Ko naroči blago, mora kupec zagotoviti pravilne in dejanske informacije.
 • Za naročanje blaga mora kupec izpolniti obrazec za naročanje v spletnem vmesniku spletne trgovine. Obrazec za naročanje vsebuje zlasti podatke o:
  • kupljenem blagu (ki ga je kupec naročil  preko  elektronskega nakupovalnega vozička spletnega vmesnika spletne trgovine)
  • načinu plačila in nakupne cene blaga, podrobnosti o željeni metodi dostave naročenega blaga in
  • informacije o stroških, povezanih z dobavo blaga (v nadaljnjem besedilu "Skupna cena za plačilo").

 

 • Pred pošiljanjem naročila na ahinsashoes.si lahko kupec preveri in spremeni podatke, izpolnjene v obrazcu za naročanje in tako ima možnost odkriti in odpraviti morebitne napake pri vnosu podatkov. Kupec pošlje na ahinsashoes.si naročilo s klikom na gumb "Naročilo z obveznostjo plačila". Podatki, ki jih ahinsashoes.si prejme s strani kupca, se štejejo za pravilne. Po prejemu naročila ahinsashoes.si potrdi prejem naročila kupcu z elektronsko pošto, poslano na e-poštni naslov, naveden v naročilu ali v uporabniškem vmesniku (v nadaljnjem besedilu "E-pošta kupca")
 • ahinsashoes.si je vedno odvisen od narave naročila, zato v primeru naročila večje količina blaga, zato od kupca zahtevajo dodatno potrditev naročila (npr. v pisni obliki ali po telefonu).
 • Pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem nastane po uspešno izvedenem plačilu na račun prodajalca, o čemer prodajalec obvesti kupca o prejetem plačilu na E-pošto kupca.
 • Kupec se strinja z uporabo sredstev za komunikacijo na daljavo pri sklepanju kupoprodajne pogodbe. Stroški, ki jih ima kupec v povezavi z uporabo sredstev za komuniciranje na daljavo v zvezi s sklepanjem nakupne pogodbe (stroški internetne povezave, telefonski stroški) se ne razlikujejo od standardnih stroškov.

 

4. Cene in plačilni pogoji

 

 • Cene blaga in vsi stroški, povezani z dostavo blaga po kupni pogodbi, se lahko prodajalcu plačajo na naslednje načine:
  • v gotovini na sedežu podjetja prodajalca,
  • z bančnim nakazilom na bančni račun prodajalca (v nadaljnjem besedilu: bančno nakazilo), številka bančnega računa prodajalca skupaj s sklicno številko za dano plačilo se pošlje ob potrditvi naročila),
  • preko storitve PayPal  
 • Z nakupno ceno kupec plača stroške, povezane s pakiranjem in dostavo. Če ni izrecno navedeno drugače, nabavna cena vključuje stroške, povezane z dostavo blaga.
 • Prodajalec ne zahteva, da kupec plača depozit ali drugo podobno plačilo. To ne posega v določbe GTC v zvezi z obveznostjo plačila nakupne cene vnaprej.
 • V primeru plačila z gotovino ali po povzetju se kupnina plača ob prejemu blaga. V primeru brezgotovinskega plačila se nakupna cena plača v 3 dneh od sklenitve kupoprodajne pogodbe.
 • V primeru bančnega nakazila mora kupec plačati nakupno ceno ob navedbi sklicne številke plačila. V primeru bančnega nakazila se obveznost kupca, da plača nakupno ceno, šteje kot izpolnjena, ko je znesek poravnan na računu prodajalca. Prodajalec ima pravico, da v primeru, ko kupec ne zagotovi dodatne potrditve naročila, zahtevati plačilo celotne nakupne cene pred odpremo blaga kupcu.
 • Katerikoli popust na ceno blaga, ki ga prodajalec predloži kupcu, se morda ne more kombinirati z drugimi popusti.
 • Če je to običajno v trgovinskih praksah ali če je tako določeno s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi, mora prodajalec kupcu izdati davčni dokument (račun) za plačila, opravljena v skladu s kupoprodajno pogodbo. Davčni dokument prodajalec izda kupcu po plačilu naročenega blaga in ga pošlje v elektronski obliki na elektronski naslov kupca ali/in natisne in priloži blagu, ki se odpremi.
 • Cene na spletni strani so končne cene in vsebujejo 22% DDV. 

5. Odstop od kupoprodajne pogodbe

 

 • Kupec se v skladu z OZ zavezuje da odstop od pogodbe o nakupu ni sprejemljiv, v kolikor je bilo blago izdelano prilagojeno v skladu z željami kupca, ko gre za materiale hitrega poslabšanja, ko je bilo blago pri dostavi pomešani z drugim blagom ali ko je kupec odstranil dele iz embalaže, zaradi česar so zaradi sanitarnih razlogov neprimerni za vrnitev.
 • Če ni navedeno v oddelku 5.1 ali v katerem koli drugem primeru, ki prepoveduje odstop od kupoprodajne pogodbe, lahko kupec v skladu z OZ odstopi od kupoprodajne pogodbe v štirinajstih (14) dneh po prejemu blaga, če pa je predmet kupoprodajne pogodbe primer, ko gre za več vrst blaga ali dobava več-ih dostav, se ta rok začne z datumom prejema zadnje dostave. Obvestilo o odstopu od kupoprodajne pogodbe mora biti poslano prodajalcu v roku, navedenem v prejšnjem stavku. Obvestilo o odstopu od kupoprodajne pogodbe mora kupec poslati na zgornji kontaktni naslov ali elektronski naslov prodajalca.
 • V primeru odstopa od pogodbe o nakupu v skladu z GTC se nakupna pogodba v celoti razveljavi. Blago je treba vrniti prodajalcu v štirinajstih (14) dneh po preklicu. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, v tem primeru kupec nosi stroške vračila blaga prodajalcu, tudi v primeru, če blago zaradi svoje narave ni mogoče vrniti s skupnimi poštnimi storitvami.
 • V primeru odstopa v skladu s členom 5 GTC, mora prodajalec vrniti sredstva, prejeta od kupca, v štirinajstih (14) dneh od preklica kupčeve pogodbe od naročila, na enak način, kot ga je prodajalec prejel od kupca. Prodajalec je prav tako upravičen vrniti sredstva, ki jih je kupec vplačal v trenutku vračanja blaga ali kako drugače, če se kupec s tem strinja, in če ne ustvari dodatnih stroškov za kupca. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, v tem primeru prodajalec ni dolžan vrniti prejetih sredstev od kupca, preden kupec vrne blago prodajalcu.
 • Prodajalec ima pravico enostransko odpravo škode vrnjenemu blagu proti povračilu kupnine, ki jo kupec plača.
 • V primerih, ko ima kupec v skladu OZ pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe, ima prodajalec pravico do odstopa od nakupne pogodbe do prejema blaga s strani kupca. V tem primeru mora prodajalec brez nepotrebnega odlašanja vrniti kupno ceno z bančnim nakazilom na račun, ki ga določi kupec.
 • Če kupec prejme darilo skupaj z blagom, se darilna pogodba med kupcem in prodajalcem šteje za sklenjeno z odločnim pogojem, da v primeru, če kupec odpove kupno pogodbo, je darilna pogodba neveljavna in nična, zato mora kupec vrniti darilo skupaj z blagom nazaj prodajalcu.
 • Kupec se strinja, da v primeru vračila blaga nazaj prodajalcu, ko je le to poškodovano, obrabljeno ali delno uporabljeno, lahko prodajalec zahteva odškodnino. Da bi se izognili kakršnemu koli dvomu, prodajalec vedno odpre povratni paket z video snemalno napravo. Prodajalec ima pravico oceniti stroške škode vrnjenega blaga in na podlagi tega izračunati višino kupnine za povračilo kupcu.

 

6. Prevoz in dostava blaga

 • Pošiljke bodo poslane prek ene od uveljavljenih kurirskih službe Slovenije. Dan pred dostavo boste obveščeni. Če želite, da pošiljko prevzame točno določena oseba, ki se mora identificirati z veljavnim dokumentom, nas o tem pravočasno obvestite. 
 • V primeru, da je način dostave dogovorjen na posebno zahtevo kupca, mora kupec nositi tveganje in morebitne dodatne stroške, povezane s takim načinom dostave.
 • Če je prodajalec dolžan po kupni pogodbi da dostavi blago na kraj, ki ga kupec določi v naročilu, kupec sprejme blago ob dostavi.
 • V primeru, da je treba ponoviti dostavo blaga ali spremeniti način dostave v drug način, kot je določen ob naročilu, kupec plača stroške, povezane s ponovno dostavo blaga ali spremenjenim načinom dostave.
 • Kupec preveri celovitost embalaže blaga ob prevzemu blaga od prevoznika poštnih storitev, in če so ugotovljene morebitne napake, lahko zavrne sprejem blaga in nemudoma obvesti prevoznika poštnih storitev in prodajalca.
 • Druge pravice in dolžnosti strank pri prevozu blaga lahko urejajo posebni pogoji dostave prodajalca, če jih izda prodajalec.

7. Čas dobave

 

 • Čevlji Ahinsa se izdelujejo ročno. Prosimo, da upoštevate dobavni rok do 25 delovnih dni.  Izjemoma se lahko v primeru povečane proizvodnje čas dobave podaljša, vendar ne več kot 6 tednov.

 

8. Zamenjava velikosti ali modela

 • Če vam vaši novi čevlji ne ustrezajo ali niste zadovoljni z velikostjo, nas obvestite na email, preden nam čevlje pošljete nazaj. Če so preveliki ali premajhni vam bomo poslali pošiljko novih čevljev. Stroški so deljeni. Naš naslov za povratne informacije je: Srečko Berce s.p., Volča 25, 4223 Poljane nad Škofjo Loko, Slovenija.
 • Za zamenjavo velikosti lahko sprejmemo samo čevlje, ki so 100% čisti in niso bili nošeni - zamenjamo le popolnoma nove čevlje, testirane oziroma čevlje, ki ste jih preizkušali le v sobi. (Z video kamero posnamemo odprtje paketa in čevljev, ki nam pošljete nazaj za zamenjavo, s tem poskrbimo za varnostne kopije vseh zahtevkov).
 • Čevlje nam lahko vrnete nazaj v roku 14 dni po prejemu. Za več informacij preberite pogoje Odstop od kupoprodajne pogodbe.

9. Garancija

Storili smo vse, da bi zagotovili, da bodo vaši čevlji Ahinsashoes najvišje kakovosti in vam dolgo služili v vaše zadovoljstvo :)

Če ste vseeno našli razlog za pritožbo, se obrnite na nas po e-pošti ali telefonu info@ahinsashoes.si oziroma 00386 40 328 391.

Preden vložite zahtevek, bodite prijazni in pregledajte naslednje točke:

 • za vložitev zahtevka so zavezujoči Pogoji uporabe, ki ste jih prejeli s čevlji
 • zahtevek morate urediti takoj po odkritju prve težave in ga poslati na naš naslov fizično ali po elektronski pošti, najkasneje 3 dni po prejemu pošiljke. Kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali. 
 • čevlji, ki jih reklamirate, morajo biti v brezhibnem higienskem stanju (čisti in brez vonja)
 • pritožbe ni mogoče uveljavljati z običajno obrabo (na primer, pretirano obrabljeni čevlji niso razlog za pritožbo - lahko pa poskušamo popraviti :)) POMEMBNO - če je vaš čevelj nekje, le na nekem določenem delu neenakomerno obrabljen (na primer, da je na predelu pete bolj obrabljen kot na drugih delih čevlja, strogo priporočamo, da se posvetujete z vašim zdravnikom ali fizioterapevtom - neprimerna hoja lahko negativno vpliva na vaš mišično-skeletni sistem, glejte več v Pogojih za uporabo)
 • ob pošiljanju čevljev je potrebno priložiti dokazilo o nakupu ali številko naročila, opis napake in vaše popolne kontaktne podatke (številko mobilnega telefona in elektronske pošte itd..)
 • po prejemu čevljev, vas bomo kontaktirali v najkrajšem možnem času

10. Pravice v primeru odstopanj

 

 • Pravice in obveznosti strank, glede pravic iz napačne izvedbe ureja ustrezna zakonodaja OZ in Zakon o varstvu potrošnikov
 • Prodajalec jamči kupcu, da dostavi blago brez napak. Prodajalec zlasti jamči kupcu, da blago ob dostavi:
  • ima lastnosti, o katerih sta se kupec in prodajalec pogodbeno dogovorila,  oziroma ima lastnosti, ki jih je opisal prodajalec ali reklamni oglas katerega je objavil prodajalec
  • ustreza namenu, ki ga navede prodajalec
  • ustreza kakovosti ali izvedbi z dogovorjenim vzorcem ali modelom, če je bilo blago izvedeno v skladu z vzorcem ali modelom
  • je v zahtevani količini, razširitvi ali teži
  • je v skladu s pravnimi zahtevami

 

 • Določbe, navedene v tem oddelku, ne veljajo za blago, prodano po nižji ceni zaradi napake, za katero je bila dogovorjena nižja cena, blago z obrabo, ki ga je povzročila njegova splošna uporaba.
 • Pravice do okvarjenega blaga kupec izvrši proti prodajalcu na zgornjem kontaktnem naslovu.
 • Druge pravice in obveznosti pogodbenikov v zvezi z odgovornostjo prodajalca za napake lahko urejajo Pravila o pritožbah prodajalca.

 

11. Druge pravice in obveznosti strank

 

 • Kupec pridobi lastnino blaga ob plačilu celotne nakupne cene.
 • Če kupec kupi čevlje (katere koli vrste - poletje, zima, sandale itd.), se kupec obvezuje, da bo najprej prebral pogoje uporabe in garancijske pogoje, ki se pred prvo uporabo vedno dobavljajo skupaj z blagom. Ti pogoji so tudi prosto dostopni za branje/prenos na spletni strani.
 • Prodajalec ni vezan na kupca s kakršnimi koli kodeksi ravnanja v skladu z OZ, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe.
 • Prodajalec ima pravico prodati blago na podlagi svoje trgovske licence. Trgovinski inšpekcijski pregledi opravi ustrezni urad za trgovino. Nadzor nad varstvom osebnih podatkov izvaja Urad za varstvo osebnih podatkov. Slovenski nadzorni organ za trgovino v določenem obsegu med drugim izvaja nadzor nad skladnostjo z Zakonom o varstvu potrošnikov.
 • Kupec s tem prevzema tveganje za spremembo okoliščin v skladu z OZ.

 

 

12. Zaščita osebnih podatkov - skrajšano (polna verzija - Politika o zasebnosti)

 

 • Zaščita osebnih podatkov kupca, ki je fizična oseba, ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Kupec se strinja z obdelavo svojih osebnih podatkov: ime, naslov prebivališča (ali drug naslov za dostavo ali račun ali za katerikoli drug naslov, izpolnjen v naročilu), ID podjetja, davčna številka, e-poštni naslov, telefonska številka ali kateri koli drugi podatki, ki jih izpolni kupec v naročilnici (v nadaljnjem besedilu: ki se imenuje "Osebni podatki").
 • Kupec se strinja z obdelavo osebnih podatkov s strani prodajalca zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz pogodbe o nakupu in zaradi vzdrževanja uporabniškega računa. Če kupec ne izbere drugače, soglaša tudi z obdelavo osebnih podatkov s strani prodajalca za pošiljanje komercialnih sporočil in informacij kupcu. Soglasje k obdelavi osebnih podatkov v celoti in v skladu s tem členom ni pogoj za sklenitev kupoprodajne pogodbe.
 • Kupec se strinja, da je dolžan navesti (ob registraciji, na uporabniškem računu, v naročilu preko spletne trgovine) samo pravilne in resnične podatke in da je obvezen obvestiti prodajalca o svoji spremembi brez nepotrebnega odlašanja.
 • Prodajalec lahko obdelavo osebnih podatkov dodeli tretji osebi za proces obdelave. Poleg oseb, ki prevažajo blago, se osebni podatki ne dajejo tretjim osebam brez predhodnega soglasja kupca.
 • Osebni podatki se lahko obdelujejo za nedoločen čas. Osebni podatki se elektronsko obdelajo na avtomatiziran način ali v tiskani obliki na ne-avtomatiziran način.
 • Kupec potrjuje, da so osebni podatki točni in da jim je bilo svetovano, da jih prostovoljno zagotavljajo.
 • V primeru, da kupec sumi, da je prodajalec ali drug obdelovalec procesa (člen 9) obdeloval kupčeve osebne podatke na način, ki ni v skladu z varstvom zasebnosti kupca ali v nasprotju z zakonom, še posebej, če so osebni podatki netočni za ta namen obdelave, lahko:
  • prosite prodajalca ali drugega obdelovalca procesa za razlago,
  • zahtevate, da prodajalec ali drug obdelovalec procesa popravi stanje.

 

 • Če kupec zahteva informacije v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov, mora prodajalec takšne podatke poslati kupcu. Prodajalec ima pravico zahtevati razumno odškodnino za zagotovitev osebnih podatkov, ki ne presegajo stroškov posredovanja informacij.

 

13. Komercialna sporočila in piškotki

 

 • Kupec se strinja, da bo na svoj e-poštni naslov prejmal podatke o izdelku, storitvah prodajalca in njegova komercialna sporočila.
 • Kupec se strinja, da bo v računalniku shranil piškotke. V primeru, da se lahko kupi na spletni strani in se pravice in obveznosti izpolni brez shranjevanja piškotkov na kupčevem računalniku, lahko kupec kadarkoli prekliče svoje soglasje v skladu s prejšnjim stavkom.

 

14. Končne določbe

 

 • Za odnos, povezan z uporabo pogodbe o nakupu, vsebuje mednarodni (tuji) element, se pogodbenika strinjata, da takšen odnos ureja slovenski pravosodni sistem. To ne vpliva na pravice kupca, ki izhajajo iz splošno zavezujoče zakonodaje.
 • Če katera koli določba GTC postane ali postane neveljavna ali neizvršljiva, se nadomesti z določbo, ki najbolj ustreza prvotnemu pomenu neveljavne ali neizvršljive določbe. Neveljavnost ali neizvršljivost katere koli določbe ne vpliva na veljavnost preostalih določb. Vse in morebitne spremembe in dopolnitve kupoprodajne pogodbe ali GTC morajo biti v pisni obliki.
 • Kupoprodajno pogodbo, vključno z GTC, prodajalec arhivira v elektronski obliki in ni dostopna.
   

 

V Sloveniji 1. marca 2017

".(7196*5473)."