Politika o zasebnosti

www.terrasleep.si  in  www.ahinsashoes.si

Zaščita vaših osebnih podatkov je za nas zelo pomembna. Zato vaše osebne podatke obdelujemo izključno na podlagi zakonskih določb med drugim upoštevamo tudi Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba GDPR). Z našo Politiko o zasebnosti vas želimo obvestiti o obdelavi vaših podatkov v našem podjetju, ter o vaših pravicah v zvezi z varstvom podatkov, ki nam jih zagotavljate, ko obiščete naše spletne strani www.terrasleep.si in www.ahinsashoes.si. Prosimo vas, da to Politiko o zasebnosti pozorno preberete.

Ta Politika o zasebnosti opisuje način na katerega TerraSleep zbira podatke

Podatki o upravljalcu

Lastnik in upravitelj spletnih strani www.terrasleep.si in www.ahinsashoes.si, v nadaljevanju »naše spletne strani, naših spletnih straneh«, je podjetje Terrasleep, Srečko Berce s.p., je tudi upravljalec osebnih podatkov in je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1), zavezan k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Terrasleep, Srečko Berce s.p., je dosegljiva pisno na naslovu Terrasleep, Srečko Berce s.p. in elektronski pošti info@terrasleep.si

To je slovenska spletna stran in je subjekt slovenske zakonodaje.

Ta politika se smiselno uporablja tudi za pravne osebe oz. poslovne subjekte.

Osebne informacije

Za izpolnitev naročila, potrebujemo vaše ime, naslov in telefonsko številko, ter ostale podatke, ki jih uporabniki vnesete v obrazce na naših spletnih straneh. Za komunikacijo z vami, lahko uporabimo tudi vaš e-poštni naslov ali telefonsko številko v kolikor je to potrebno. Ne zbiramo nobenih drugih osebnih podatkov, ki jih izrecno ne zagotavljate. Nobeden od vaših osebnih podatkov, ki se nahajajo na naši spletni strani, ne bo razkrit tretjim osebam, razen tretji osebi, ki zagotavlja dostavo vaših nakupov.

E-poštni naslovi ne bodo zlorabljeni v kakršnekoli namene prodaje, niti za namene trženja.

Uporaba Informacij

TerraSleep lahko zbira tudi ne-osebne, zbirne podatke obiskovalcev o uporabi naših spletnih strani. Ti podatki ne vsebujejo osebnih podatkov in se uporabljajo le zato, da bi ugotovili, kako potrošniki uporabljajo naše storitve in spletne strani. Te podatke uporabljamo za tržno analizo, za evidenco prometa, spremljanje naročil, za izboljšanje naših spletnih strani, za zagotavljanje boljših storitev, za pošiljanje e-novic, ter oglaševanje preko družbenih medijev. Vaš naslov IP nam služi kot pomoč pri ugotavljanju težav s strežnikom in urejanju naših spletnih strani.

Uporabnik naših spletnih strani je sam odgovoren za vse aktivnosti, opravljene z uporabo njegovega uporabniškega računa. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, mora o tem nemudoma obvestiti Terrasleep, Srečko Berce s.p..  Terrasleep, Srečko Berce s.p. ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi nepooblaščene uporabe njegovega računa in gesla.

Uporabnik se zaveže, da bo naše spletne strani uporabljal v skladu s pogoji uporabe podjetja, zagotavljal tajnost gesla, ter upošteval pravila in obvestila objavljena na naših spletnih straneh.

Za točnost podatkov, ki jih uporabniki vnesete na naših spletnih straneh, ne odgovarjamo.

Nekatere podatke, ki jih Terrasleep, Srečko Berce s.p. zbira in obdeluje lahko skladno z namenom obdelave posreduje tretjim osebam:

Zunanji pogodbeni agenciji, ki za Terrasleep izvaja spletni marketing in digitalno oglaševanje. Agencija deluje strogo v imenu in po navodilih ter budnim nadzorom odgovornih pri Terrasleep-u. Izvajajo Google oglaševanje, Facebook oglaševanje, re-marketing ter Instagram oglaševanje.

Osebe, mlajše od 16 let lahko svoje podatke preko naših spletnih strani posredujejo le z dovoljenjem staršev, rejnikov ali skrbnikov.

Soglasja

V primeru pridobitve soglasja uporabnika bo Terrasleep, Srečko Berce s.p. obdeloval osebne podatke le za namene, za katere je soglasje podano. V primerih, ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadarkoli prekliče. Pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi soglasja Terrasleep, Srečko Berce s.p. skrbno presodi, katere podatke potrebuje za posamezni namen, in uporabi le tiste, ki so potrebni za dosego namena. S podajo soglasja se uporabnik strinja, da lahko Terrasleep, Srečko Berce s.p. obdeluje osebne podatke ali kategorije osebnih podatkov, ki jih ima o uporabniku in ki so navedeni/e v soglasju.

Preklic soglasij

Preklic soglasij lahko uporabniki podajo pisno na naslov: Terrasleep, Srečko Berce s.p., Volča 25, 4223 Poljane nad Škofjo Loko ali osebno z oddajo pisne vloge, ter z oddajo pisne vloge po elektronski pošti na naslov info@terrasleep.si

V primeru preklica soglasja Terrasleep, Srečko Berce s.p. preneha z obdelavo podatkov, zbranih na podlagi soglasja, oziroma jih več ne obdeluje za namene, za katere je bila podlaga soglasje.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Terrasleep, Srečko Berce s.p. obdeluje osebne podatke uporabnikov tudi za zakonite poslovne interese družbe ali tretjih oseb, za namene, opredeljene v tej politiki ali v pogodbi oziroma pogojih ali drugih dokumentih, ki urejajo posamezno pogodbeno razmerje.

Piškotki

Piškotek je majhna datoteka, ki se shrani na računalniku ob obisku naših spletnih strani. Piškotki vsebujejo različne informacije, ki jih naše spletne strani preberejo, ko jih ponovno obiščete. Uporablja jih večina sodobnih spletnih strani. Uporabljajo se predvsem za povečanje zadovoljstva uporabnikov, boljše uporabniške izkušnje ter prilagoditve izkušnje vsakemu posamezniku.

Varnost

Zavzemamo se, da bi vaš obisk naših spletnih strani bil zaupen in varen. Upoštevamo ukrepe varnosti, zato uporabljamo zapleteno šifrirno avtentifikacijsko orodje za zaščito varnosti naših strank. Žal pa ni mogoče zagotoviti 100% varnosti pri prenosu podatkov preko interneta, zato, kljub temu, da si prizadevamo zaščititi vaše kontaktne podatke, ne moremo zagotoviti ali jamčiti za varnost podatkov in so zato vsi podatki, ki jih posredujete in uporabljate na naših spletnih straneh, posredovani na lastno odgovornost.

Sprememba te politike

Terrasleep si pridržuje pravico do spremembe tega pravilnika o zasebnosti, kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Vsaka sprememba bo učinkovita takoj. Svetujemo vam, da to politiko o zasebnosti predhodno pozorno preberete in pregledate, kadarkoli uporabljate naše spletne strani.

Končne določbe

Poleg te politike zasebnosti obdelavo podatkov v okviru posameznega pogodbenega razmerja urejajo tudi pogodba in pogoji, ki dodatno urejajo posamezno pogodbeno razmerje.

Ta politika zasebnosti je oblikovana v skladu s Splošno uredbo ZVOP-2. V primeru, da so posamezna pogodba ali pogoji, ki urejajo poslovno razmerje, v nasprotju s to politiko, se podatki uporabljajo v obsegu, v katerem je to dopustno v skladu s Splošno uredbo ali veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Ta politika prične veljati s 25. 5. 2018 in se uporablja od tega datuma dalje za uporabnike, ki sklenejo kakršnokoli pogodbeno razmerje po tem datumu. Ta politika se objavi in je dostopna na naših spletnih straneh www.terrasleep.si in www.ahinsashoes.si.

".(7196*5473)."